Wokół Wielkanocnej Nadziei

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Zapraszamy już po raz szósty do wzięcia udziału w akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei, której głównym celem jest zebranie funduszy na zakup paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin z miasta, gminy, powiatu hrubieszowskiego.

***

Reklamy

Każdy może dać innym nadzieje… Przyłącz się do akcji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI!!!

Jeżeli idziesz śladem kilkudziesięciu pokoleń, które w okresie Wielkanocy przygotowują tradycyjne wytwory świąteczne i masz potrzebę serca, aby wesprzeć naszą akcję – przyłącz się do VI edycji konkursu na pisankę, kartkę, palmę i stroik świąteczny. Wiek ani profesja nie ma tu znaczenia – ważny jest cel – maleńki wkład w pomoc innym potrzebującym. Prace konkursowe należy złożyć do 1 kwietnia 2009 r. , w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie ul. Zamojska 18a lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul. Prusa 8. Inną formą wsparcia akcji jest tzw. wdowi grosz oddany kwestującym wolontariuszom na terenie miasta w dniach 31 marca 2009 r., 3 i 7 kwietnia 2009 r. , oraz pod kościołami w niedzielę palmową 5 kwietnia 2009 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wystawę i kiermasz prac konkursowych w dniu 2 kwietnia 2009 r., w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie ul. Zamojska 18a, (budynek A I piętro) od godziny 11:00 do 13:30 .

Akcji patronuje Wójt Gminy Pan Jan Mołodecki i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pan Andrzej Szkudziński.

Organizatorzy:
Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr1 w Hrubieszowie, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie i Stowarzyszenia „Nieobojętni” dziękują za przyłączenie się do akcji!!!

Koordynator SKW ZS nr1
B. Tomaszczuk

***

REGULAMIN
VI EDYCJI KONKURSU WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

„To co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą
w ogromie oceanu ale właśnie jest tym,
co nadaje znaczenie Twojemu życiu”

Albert Schweitzel

***

Szkolny Klub Wolontariatu
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w Hrubieszowie

Przy współpracy:
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
• Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Hrubieszowie
• Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
• Szkolnego Koła PCK Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
• Stowarzyszenia „Nieobojętni”

Pod patronatem:
• Wójta Gminy Hrubieszów pana Jana Mołodeckiego
• Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie pana Andrzeja Szkudzińskiego

Ogłasza akcję
WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

mająca na celu zebranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy

***

W ramach akcji organizuje VI EDYCJĘ KONKURSU WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI na:
• palmę świąteczną
• kartkę świąteczną
• wielkanocną pisankę
• stroik świąteczny

Konkurs rozpoczyna się 10 marca 2009r. i trwać będzie do 2 kwietnia 2009r.
Regulamin konkursu

Celem konkursu jest:
– integracja dzieci i młodzieży z różnych placówek oświatowych (przedszkoli i szkół) gminy i miasta Hrubieszowa we wspólnej akcji;
– rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych;
– inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności, współdziałania w grupie, podejmowania trafnych decyzji;
– podejmowanie współpracy z instytucjami.

Czas trwania konkursu:
– konkurs rozpoczyna się 10 marca 2009r. i trwać będzie do 2 kwietnia 2009r
– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 kwietnia 2009r.
– ogłoszenie wyników nastąpi we ciągu tygodnia od daty zakończenia konkursu;

Zgłoszenie do konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnych placówek i instytucji.

Termin oddawania prac:
Prace konkursowe w dowolnej technice i formie należy złożyć do dnia 1.04.2009r.w:
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – ul Prusa 8
– Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie – ul. Zamojska 18 a – na nazwisko pani Beaty Tomaszczuk
Do prac należy dołączyć zbiorczą kartę uczestników konkursu wraz opiekunem lub opiekunami.
Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, wiek oraz dokładny adres szkoły, do której uczęszcza lub instytucji w której przebywa lub jest podopiecznym.

Ocena prac:
Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszystkie zebrane wytwory konkursowe zostaną przekazane na aukcję przedświąteczną, która odbędzie się w Zespole Szkół nr 1
w Hrubieszowie i przy Kościołach parafialnych podczas rekolekcji wielkopostnych. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów. żywnościowych symbolicznego zajączka dla najbiedniejszych rodzin gminy i miasta Hrubieszowa, by mogły godnie spędzić Święta Wielkiej Nocy.

Kryteria ocen:
– użytkowe: pomysłowość, oryginalność, czytelność, niekonwencjonalność;
– techniczne: stopień zaawansowania technicznego i plastycznego;

Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów.
Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych i publikację wyników w Internecie.

W związku z akcją „Wokół Wielkanocnej Nadziei” odbywać się będą kwesty na terenie miasta i gminy Hrubieszów w dniach od 31 marca do 7 kwietnia 2009r.

Organizatorzy Zapraszają do współpracy !

Hrubieszow LubieHrubie 2009