Wolność to wiara w ludzi… Dzień Patrona w Trójce

Dnia 30 kwietnia 2014 roku społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie uroczyście obchodziła Dzień Patrona. To Święto Szkoły na stałe wpisane zostało w kalendarz uroczystości placówki.

Reklamy

Był to dzień, w którym uczczono pamięć naszego patrona – mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”.

Dzień rozpoczęto od uroczystych, poświęconych sylwetce Patrona godzin wychowawczych. O godz. 9.30 uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Marian Cisło – radny Rady Miejskiej i były dyrektor szkoły a także Szymon Patkowski – naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w Hrubieszowie spotkali się w sali gimnastycznej, by tam wziąć udział w głównej części uroczystości.

Reklamy

Część oficjalną zgodnie z ceremoniałem szkoły prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Justyna Szlonzak. Święto  rozpoczęło się  od wprowadzenia sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego.

Następnie głos zabrała  dyrektor szkoły pani Danuta Krawczuk, która w swym przemówieniu powiedziała:

”(…) Obchody Dnia Patrona Szkoły mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” mają w bieżącym roku szczególnie uroczysty charakter. Zbiegają się one  bowiem z  rocznicą śmierci mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” oraz  kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII, na którą wierni na całym świecie czekali z niecierpliwością.

W dzisiejszych czasach, kiedy brak jest jasnych autorytetów, ludzi godnych naśladowania Jan Paweł II – jawi się jako wzór idealny do naśladowania, który szczególnie upodobał sobie dzieci i młodzież, pokładając w nich nadzieję na przyszłość (…) .

Jan Paweł II był nie tylko wielkim papieżem, ale też najlepszym wychowawcą i przyjacielem młodzieży Niech będzie dla nas wszystkich drogą do budowania wspólnoty i społeczeństwa pełnego szacunku i miłości.

Właśnie 30 kwietnia przypada kolejna 74 – rocznica śmierci legendarnego dowódcy majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala – naszego Patrona (…).

My wszyscy możemy być Hubalami dzisiejszych czasów – swoją pracą, osiągnięciami dobrze służmy naszej małej ojczyźnie – miastu a tym samym Polsce.”

W kolejnym punkcie Święta Szkoły jego uczestnicy obejrzeli przepiękną i wzruszającą część artystyczną pod hasłem:” Wolność to wiara w ludzi…” w wykonaniu uczniów naszej szkoły – kl. IV„a” i zespołu muzycznego. Nad treścią i formą  akademii czuwały panie Aneta Franke i Ewa Sitnik – Pogwizd, które były także autorami i wykonawcami  okolicznościowej dekoracji.

Świetnie wkomponowane w treści wierszy piosenki, inscenizacja, profesjonalnie wykonany walc a na koniec ulubiona przez Ojca św. Jana Pawła II „Barka” dostarczyły obecnym wielu wzruszeń i estetycznych wrażeń.

 

Marta Słupna