Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Moja przygoda w muzeum”

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, wyróżnień i upominków odbyło się 13 czerwca 2014 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Reklamy


PROTOKÓŁ

z przebiegu eliminacji powiatowych międzynarodowego konkursu plastycznego

„MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

 

Konkurs został ogłoszony 16 kwietnia 2014 roku przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Konkurs adresowany był do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III i kl. IV-VI.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci o zbiorach muzealnych, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 02 czerwca br. włącznie.

W dniu 10 czerwca br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:

 1. Helena Piekarz – przewodnicząca
 2. Andrzej Marut
 3. Paweł Kłosiński

 

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 68 prac, przy udziale 68 uczniów.

W konkursie udział wzięli:

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu

 

Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III – 55 uczniów – 55 prac, z klas IV-VI – 13 uczniów – 13 prac.

 

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania prac, różnorodność wykorzystanych materiałów, staranność i pomysłowość.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 10 czerwca br. komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

 

W przedziale klas I-III szkół podstawowych:

 

I nagroda Gabriela Marciniak kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie,                 opiekun plastyczny Anna Kryszczuk

II nagroda – Paulina Danilczuk kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie,                  opiekun plastyczny Małgorzata Serafin

 

III nagroda – Olivier Kuruś kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu, opiekun                   plastyczny Mariola Chachuła

 

Wyróżnienia:

 1. Dawid Grycaj kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 2. Marcel Pilarski kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 3. Szymon Łobocki kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu, opiekun plastyczny Mariola Chachuła
 4. Michał Krasocki kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Kryszczuk
 5. Michał Rutkowski, kl. II Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 6. Martyna Panasiewicz kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 7. Agnieszka Soroka kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu, opiekun plastyczny Mariola Chachuła
 8. Sara Adamczuk kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Sidorska
 9. Mateusz Filipczuk kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 10. Mateusz Mięczak kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Sidorska

 

W przedziale klas IV – VI szkół podstawowych:

 

I nagroda – Oliwia Ciesielczuk kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie,                 opiekun plastyczny Aneta Franke

II nagroda – Mateusz Kamieniecki kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie,                opiekun plastyczny Aneta Franke

III nagroda – Anna Szymańska kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie,                 opiekun plastyczny Aneta Franke

 

Wyróżnienia:

 1. Mikołaj Księżyk kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
 2. Michał Blicharz kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
 3. Justyna Szlonzak kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke

 

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, wyróżnień i upominków odbyło się 13 czerwca 2014 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

 

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowało Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.