Współpraca międzynarodowa

HrubieszówUkraina

Reklamy

Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Piotr Kierepka 13 listopada br. udał się na Ukrainę celem podpisania umowy odnośnie współpracy polskich strażaków z funkcjonariuszami z Łucka (obwód wołyński) i straży pożarnej z Sokala (obwód lwowski).

***

Zawarta umowa określa partnerstwo powyższych instytucji. Dokument ten niezbędny jest do ubiegania się o grant programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem głównym Programu jest pobudzanie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej samorządów z terenu województwa lubelskiego i jednostek im podległych z partnerami z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.

Celem bezpośrednim jest nawiązanie kontaktów pomiędzy samorządami z terenu województwa lubelskiego i jednostkami im podległymi z ich odpowiednikami z zagranicy oraz wsparcie realizacji wspólnych przedsięwzięć z udziałem społeczności co najmniej dwóch regionów przygranicznych.

Partnerem Wiodącym Programu jest KP PSP w Hrubieszowie.
Partner zagraniczny – straż pożarna z obwodu brzeskiego (Białoruś), straż pożarna z Łucka (obwód wołyński), straż pożarna rejon Sokalski (obwód lwowski);
Partner krajowy – KW PSP w Lublinie.

Umowę o współpracy zawarli: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Tadeusz Dołgań, Naczelnik Brzeskiego Obwodowego Urzędu Ministerstwa do Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi – płk. Konstantyn Szerszunowicz, Naczelnik Zarządu Głównego Ministerstwa Ukrainy ds. Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności Przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej w Obwodzie Wołyńskim – gen. Wołodymyr Gruszowynczuk, Komendant Straży Pożarnej w Sokalu (obwód lwowski) – mjr Oleg Tymczak oraz Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie- mł. bryg. Piotr Kierepka.

***

info:
st. asp. Piotr Sendecki

foto:
KW PSP Lublin

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009