Wspomnienie Jerzego Leopolda Krzyżewskiego w pierwszą rocznicę śmierci

26 sierpnia mija pierwsza rocznica śmierci Jerzego Leopolda Krzyżewskiego, prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica. W Towarzystwie działał  od 1963 roku, od 1996 roku nieprzerwanie pełnił funkcję prezesa (24 lata).

Reklamy

Był jednym ze współzałożycieli Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.  Jako redaktor naczelny Biuletynu TRH organu prasowego Towarzystwa, zgromadził Radę Redakcyjną złożoną z naukowych autorytetów min. takich jak prof. Andrzej Kokowski, dr Jan Gurba, nieżyjący prof. Wiktor Zin i prof. Tadeusz Chrzanowski . Sam był kompetentnym i cenionym autorem wielu publikacji. Obok Biuletynu współredagował Bibliotekę TRH, w której ukazały się 52 tomy.

Pod jego przewodnictwem Towarzystwo wydało wiele okolicznościowych medali, medalionów, serii pocztówek, druków okolicznościowych.

Reklamy

Jako prezes Zarządu był znakomitym organizatorem sesji i konferencji naukowych poświęconych historii regionu i miasta o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Wspierał badania archeologiczne prowadzone przez katedrę Archeologii UMCS oraz aktywnie uczestniczył w promocji wyników badań na terenie regionu i kraju. Prowadził szeroką współpracę z Ziomkostwem Hrubieszowskim w Izraelu.

Jego działalność regionalna to starania o ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Hrubieszowskiej dla przyszłych pokoleń, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu, nieustanna animacja zainteresowania regionem w duchu szacunku i miłości do swojej ziemi rodzinnej.

Jerzy Krzyżewski przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, był również członkiem  Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Za swoją działalność odznaczony został:

– Odznaką  „Zasłużony Działacz Kultury” 2000r.

– Złotym Krzyżem  Zasługi 2002r.

– Odznaką Honorową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 2005r.

– Brązowym Medalem  Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” 2009r.

– Krzyżem  Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski 2012r.

– Tytułem  „Honorowy Obywatel Miasta Hrubieszowa” 2020r.

Ponadto wyróżniony wieloma okolicznościowymi odznakami, medalami i dyplomami, w tym Odznaką Honorową  „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”  w 2008r.

W najnowszym Biuletynie TRH (Rok 56/2020), który można nabyć w biurze TRH,  wspominają Prezesa przyjaciele, współpracownicy i członkowie Towarzystwa.

Msza św. w pierwszą rocznicę śmierci śp. Jerzego Leopolda Krzyżewskiego odbędzie dnia 26 sierpnia 2021 r. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie.

­

(TRH, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: AmcarShow powraca!

Hrubieszów: AmcarShow powraca!


LubieHrubie na Instagramie