Wybrano nowy Zarząd Osiedla „Polna”

W czwartek 14 maja odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze osiedla nr 2 „Polna”, podczas którego wybrano nowy Zarząd Osiedla.

Reklamy

 

Przewodniczącym Zarządu został wybrany Tomasz Wojciech Antoniuk, Reginald Kawalec objął funkcję  wiceprzewodniczącego, a Marian Cisło – sekretarza.

Pozostali członkowie prezydium to Jan Królewicz i Józef Pogwizd.