Wybrano zarząd nowego osiedla „Zielone”

22 stycznia 2014 r. odbyło się zebranie wyborcze mieszkańców nowego osiedla „Zielone”, w czasie którego wybrano Zarząd Osiedla.

Reklamy

 

Rada Miejska stosowną uchwałą wydzieliła z Osiedla Nr 5 „Sławęcin” Osiedle Nr 10 „Zielone”. Dnia 22 stycznia 2014 r. odbyło się zebranie wyborcze mieszkańców nowego osiedla obejmujące następujące ulice: Dębowa, Grabowiecka od wąskotorówki do miejscowości Obrowiec, Jodłowa, Klonowa, Lipice, Lipowa, Nowe Osiedle, Świerkowa, Topolowa i Uchańska.

 

W skład Zarządu Osiedla Nr 10 „Zielone” weszli:

Przewodniczący: Roman Gumiela

Wiceprzewodniczący: Grzegorz Wojtiuk

Członkowie: Wojciech Czernisz, Henryka Letnianczyn i Henryk Masłowski

 

Mieszkańcy Osiedla Nr 10 „Zielone” dziękują serdecznie właścicielowi Restauracji „U Chłopa” przy ul. Lipowej za bezpłatne udostępnienie lokalu i poczęstunek.