Wycieczka do Krainy Świętego Mikołaja

Hrubieszów Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” w Hrubieszowie zaprasza dzieci i młodzież, ze szkół podstawowych, gimnazjum i przysposabiających do pracy z powiatu hrubieszowskiego i zamojskiego na bezpłatną, jednodniową wycieczkę do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku w dniu 10 grudnia 2009 r.

Reklamy

***

Uczestnikami wycieczki mogą być osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego.

Wycieczka obejmie przejazd atrakcyjną trasą ok. 400 km z Hrubieszowa do Kołacinka – miejscowości położonej w malowniczym regionie Polski. Uczestnicy zapoznają się z historią Świętego Mikołaja podczas seansu filmowego w „Kinie pod dzwoneczkami”, a po seansie wezmą udział w warsztatach plastycznych, przejdą „Bajkową ścieżką” przenosząc się do krainy baśni, spotykając z postaciami znanymi z filmów i literatury dziecięcej, w „Mennicy Św. Mikołaja” odcisną pamiątkowa monetę, a spisane na kartkach złe uczynki każdego uczestnika wyprawy, zmielone zostaną w „Młynku Kołacinku”.

Podsumowaniem pobytu będzie wręczenie upominków przez Świętego Mikołaja wszystkim uczestnikom.

Więcej informacji na temat tego uroczego miejsca znajdziecie Państwo na stronie
www.krainamikolaja.pl »

Wyjazd do bajkowej krainy jest możliwy dzięki otrzymanej dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz ofiarności naszych sponsorów – osób o wielkich SERCACH.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o jak najszybszy kontakt, ponieważ proces rekrutacji trwa do 7 grudnia 2009 r. do godziny 12.00. O zakwalifikowaniu dziecka do wyjazdu decyduje: komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów (deklaracja, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego) zapoznanie się z regulaminem wycieczki, kolejność zgłoszeń.

Dokumentację można składać w siedzibie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16 A (budynek Bursy Międzyszkolnej).
DEKLARACJA »
REGULAMIN »
INFORMACJA »

Serdecznie zapraszamy!!!
Stowarzyszenie „Mamy Siebie”
tel. 507 544 788

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009