Wycieczka do Łańcuta

Hrubieszów

2 czerwca 2009 r. klasy III A i III C Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie wraz z opiekunami były na wycieczce w Łańcucie.

Reklamy

Muzeum – zamek w Łańcucie jest to rezydencja – muzeum, w skład której wchodzą: ufortyfikowany zamek, zespól stajni cugowych, powozownia z kolekcją pojazdów konnych, ujeżdżalnia, palmiarnia, park krajobrazowy wraz z budowlami I rzeźbami oraz tzw. Zameczek Romantyczny.

Zespól zamkowy w Łańcucie jako obiekt zabytkowy został zakwalifikowany do najwyższej, zerowej grupy zabytków. Jest to żywa placówka muzealna, gdzie zgromadzono znaczne i interesujące zbiory, min. kolekcję starych zegarów francuskich, szkła, kolekcję dawnych instrumentów muzycznych, bogate zbiory biblioteczne.

Do niedawna na terenie parku wybudowana została storczykarnia, gdzie można obejrzeć wspaniale okazy storczyków. Muzeum w Łańcucie należy do jednego z najliczniej odwiedzanych przez turystów muzeów w Polsce.

info i foto
SP nr 2 w Hrubieszowie

Zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009