Wycieczka do Muzeum

W środę 9 lipca 2014 roku 9-osobowa grupa uczestników zajęć kulturalno – oświatowych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie pod opieką instruktora terapii zajęć kulturalno – oświatowych Tomasza Wojciecha Antoniuka, udała się na wycieczkę do hrubieszowskiego Muzeum.

Reklamy

 

W czasie zwiedzania z przewodnikiem, dowiedzieli się bardzo dużo o wspaniałych ludziach z miasta i powiatu hrubieszowskiego, którzy tworzyli historię naszej ziemi.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy stąpać po ziemi, po której stąpali tak ważni ludzie.

Dziękujemy panu Bartłomiejowi Barteckiemu, dyrektorowi Muzeum w Hrubieszowie, za umożliwienie bezpłatnego zwiedzania.