Wycieczka Kraków – Częstochowa

W ramach zadania z zakresu turystyki i kultury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Stowarzyszenie „Mamy Siebie” zorganizowało trzydniową wycieczkę do Krakowa, Tarnowskich Gór i Częstochowy z bogatym programem turystyczno – kulturalnym.

Reklamy

Wycieczka, w której uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie odbyła się w dniach 10 – 12 maja 2011 r. Zadanie było dofinansowane z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Reklamy

Uczestnicy zwiedzili Wawel, Rynek Starego Miasta, Kościół Mariacki, Sukiennice, krypty Pod Srebrnymi Dzwonami, Barbakan, odwiedzili Wawelskiego Smoka oraz byli pod Oknem Papieskim.
Zapoznali się z historią wydobycia srebra, przeszli korytarzami zabytkowej kopalni, spotkali się z Skarbnikiem w Muzeum Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Wiele wzruszeń doznali podczas spotkania z Matką Bożą w Jasnogórskim Sanktuarium. Zwiedzili klasztor wraz ze znajdującymi się tam muzeami: skarbiec, arsenał klasztoru jasnogórskiego oraz brali czynny udział w oprawie Mszy Świętej w Jasnogórskim Sanktuarium. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy wystawę w Muzeum Chleba w Radzionkowie.

W czasie wycieczki nastąpiła integracja osób niepełnosprawnych poprzez nawiązanie kontaktów i wzmocnienie więzi koleżeńskich miedzy uczestnikami wyjazdu.

Uczestnicy podczas wspólnej zabawy, pieszych wędrówek, obcowania z tak odmiennym i nie znanym środowiskiem poznali walory turystycznej aktywności. Poszerzyli swoją wiedzę o obserwację zmieniającego się krajobrazu oraz poprzez obcowanie z dziedzictwem kulturowym ojczystego kraju.

Zdjęcia »

***

Info i foto:
Stowarzyszenie „Mamy Siebie”