Wygraj przyszłość

Trzeszczany

Reklamy

Gminna Trzeszczany realizuje projekt finansowany w całości ze środków EFS pt. „Wygraj przyszłość”. Głównym założeniem projektu jest aktywna integracja oraz pobudzenie aktywności społecznej 10 osób w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy Trzeszczany, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

***

Głównym założeniem projektu jest:
– aktywna integracja oraz pobudzenie aktywności społecznej 10 osób w wieku gimnazjalnym zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Trzeszczany w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku.

Cele szczegółowe projektu to:
– wzrost aktywności społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego z ukierunkowaniem na reintegrację społeczną (trening motywacyjny, samopoznawczy, motywowanie do podjęcia nauki, warsztaty wczesnej interwencji, wolontariat, indywidualne doradztwo psychologiczne, zawodowe)
– podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem (szkolenie z grafiki komputerowej, projektowanie stron www.)
– integracja i kształtowanie pozytywnych postaw oraz kreatywnego myślenia.

W ramach projektu realizowane będą:
– indywidualne konsultacje psychologiczne
– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
– warsztaty kompetencji społecznych, samopoznanie i motywowanie do podjęcia nauki
– warsztaty wczesnej interwencji
– warsztaty wolontariatu
– szkolenie zawodowe (grafika komputerowa i tworzenie stron www.)
– wyjazd integracyjny do Zakopanego
– wizyta studyjna w Centrum Wolontariatu lub w PCK w Lublinie
– konferencja podsumowująca. Celem konferencji będzie podsumowanie realizacji projektu „Wygraj przyszłość” oraz prezentacja osiągniętych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla uczestników szkoleń. Zostanie zorganizowana wystawa zdjęć z miejsc pobytu uczniów oraz nastąpi prezentacja dobrych praktyk. Wręczone zostaną certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Uczestnikom zapewniamy:
– materiały szkoleniowe
– catering podczas zajęć
– dresy, torby podróżne, spodenki, t-shirty, obuwie sportowe, oraz czapki z logo EFS i POKL
– transport do Zakopanego, 2 noclegi, karnety, bilety wejściówki
– transport podczas wizyty studyjnej do Lublina, wyżywienie, moderator wizyty

Informacji dotyczących projektu udziela:
Gmina Trzeszczany
Trzeszczany Pierwsze 194
22-554 Trzeszczany
tel. (084) 65 75 059
fax. (084) 65 75 023
e-mail: efstrzeszczany7.3@vp.pl

***

Info:
UG Trzeszczany