Wyjaśnienie dotyczące nagrody jubileuszowej dla dyrektora SPZOZ w Hrubieszowie

Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie Alicja Jarosińska przesłała do naszej redakcji wyjaśnienie dotyczące przyznanej uchwałą Zarządu Powiatu w Hrubieszowie, nagrody jubileuszowej z tytułu upływu 25 lat pracy.

Reklamy

Nadesłane do redakcji lubiehrubie wyjaśnienie Alicji Jarosińskiej dotyczące nagrody jubileuszowej dla dyrektora SPZOZ w Hrubieszowie

Nagrodę Jubileuszową otrzymuje każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w każdym publicznym szpitalu.  Jest ona obligatoryjnie przyznawana po udokumentowaniu stażu pracy. Wysokość tej nagrody zależy tylko i wyłącznie od stażu pracy przepracowanego w różnych miejscach pracy i u różnych pracodawców. Do nagrody jubileuszowej wlicza się również pracę w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia. Zdarzają się sytuacje, że w momencie zatrudnienia nowego pracownika, który wcześniej nie pracował w SPZOZ Hrubieszów, od razu nabywa on prawo do nagrody jubileuszowej, np. po 20 latach pracy, a w krótkim czasie, np. po  kolejnym  miesiącu pracy uaktualnia się staż pracy i może to stanowić podstawę do wypłacenia kolejnej nagrody jubileuszowej, tym razem po 25 latach pracy. Te prawa pracownicze gwarantuje Ustawa o Działalności Leczniczej oraz regulamin wynagradzań obowiązujący w SPZOZ . Ja jako Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie, mam takie same prawa pracownicze, jak każdy inny pracownik szpitala. Mam prawo do comiesięcznego wynagrodzenia, prawo do urlopu wypoczynkowego no i prawo do nagrody jubileuszowej także. Nie jest to nagroda uznaniowa np. za pracę czy też wynik finansowy. Moi poprzednicy  również otrzymywali nagrody jubileuszowe, po udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy.

­

Reklamy

Alicja Jarosińska

Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie


Zobacz też:

Hrubieszów: Nagroda jubileuszowa dla dyrektora SPZOZ

Hrubieszów: Nagroda jubileuszowa dla dyrektora SPZOZ