Wyjątkowe licytacje hrubieszowskiego zakładu karnego – ZDJĘCIA

Dzięki inicjatywie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie rękodzieła wytworzone w tutejszej jednostce trafiły na aukcję na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zamościu.

Reklamy

Funkcjonariusze Służby Więziennej bardzo często biorą udział w akcjach pomocowych. Swoje wsparcie kierują do osób wywodzących się z różnych środowisk – często są to dzieci, osoby chore, starsze, czy z niepełnosprawnościami.

W swoich działaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze hrubieszowskiego zakładu karnego zachęcają do pomocy również osoby pozbawione wolości. Podczas zajęć kulturalno-oświatowych, programów resocjalizacyjnych, pracy własnej, osadzeni wykonują rękodzieła, które przeznaczane są potem, na przykład na licytacje na rzecz chorych dzieci, wsparcia placówek pomocowych, czy hospicjów.

Reklamy

Tym razem chcą wesprzeć osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dochód z licytacji będzie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia, którego wsparciem objętych jest 187 osób.

Wszystkie informacje znaleźć można na facebookowym profilu PSONI koło w Zamościu.

Akcja jest jednym z efektów wspólnego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga.

(info i fot. ZK Hrubieszów / por. Adrian Małecki)


Zobacz też:

Zakład Karny w Hrubieszowie: Ratujmy serduszko Franka – ZDJĘCIA

Zakład Karny w Hrubieszowie: Ratujmy serduszko Franka – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie