Wyjątkowy jubileusz hrubieszowskiego Zakładu Karnego

22 listopada w Hrubieszowie odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączone z jubileuszem 50-lecia utworzenia Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Wyjątkowy jubileusz

50. rocznica powstania hrubieszowskiego zakładu karnego połączona była również z wręczeniem odznaczeń resortowych, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Służby Więziennej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie. Oprawę muzyczną mszy zapewnił zespół pn. Zamknięci, złożony z funnkcjonariuszy hrubieszowskiej jednostki.

Następnie uroczystości przeniosły się do świetlicy zakładu karnego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: ppłk Krzystof Stefanowski – Dyrektor Okręgowy Słuzby Więziennej w Lublinie, Ks. Dziekan Wiesław Oleszek – Proboszcz Parafii pw. Świętego Mikołaja w Hrubieszowie, Ks. Marek Giergiel – Proboszcz Parafii pw. Ducha Św. w Hrubieszowie, Oj. Wiktoryn Krysa z Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej, ks. ppłk Jan Kot – proboszcz parafii pawosławnej, kapelani zakładu karnego: ks. Witold Bednarz oraz ks. Paweł Janiel, Pani Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski, Pan Wojciech Sołtysiak – Wicestarosta Hrubieszowski, Pan Jan Mołodecki – Członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, Pani Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Pan Tomasz Zając – Wójt Gminy Hrubieszów, kpt Andrzej Mazurek – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Lublinie, płk Artur Jabubczyk – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, mł. insp. Grzegorz Pietrasiak – Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie, kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Państwowej Staży Pożarnej, ppłk SG Dariusz Łopocki – Komendant Placówki Straży Graniczej z Hrubieszowa, ppłk SG Mariusz Kulczyński – Komendant Placówki Straży Graniczej z Dołhobyczowa, nadkom. celny Ryszard Krawczyk -Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie, kom. celny Grażyna Palichleb – Kierownik Oddziału Celnego w Hrubieszowie, Pan Tadeusz Wdowiak – Komendant Straży Miejskiej z Hrubieszowa, dyrektorzy jednostek z okręgu lubelskiego, emerytowani naczelnicy, dyrektorzy, funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie, dyrektorzy szkół średnich z Hrubieszowa, przedstawiciele Banku Pocztowego oraz organizacji i instytucji od lat współpracujących z hrubieszowską jednostką.

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz przywitał przybyłych gości. W swoim przemówieniu nawiązał do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz do wyjątkowego, bo obchodzonego w tym czasie jubileuszu istnienia hrubieszowskiej jednostki.

 

Czas awansów i wyróżnień

9 podoficerów z hrubieszowskiej jednostki, otrzymało z rąk ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego oraz płk. Janusza Krotkiewicz akty nadania wyższych stopni służbowych. Srebrną odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej otrzymał st. sierż. sztab. Ernest Pirogowicz. Sierż Sebastian Chmiel został wyrózniony za stałe prezentowanie obywatelskiej postawy (więcej na ten temat). 

Część załogi wyróżniona została m.in za wzorowe wykonywanie obowiązków, budowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej, zaangażowanie w zakresie powszechności zatrudnienia skazanych, szeroką współpracę z kontrahentami zewnętrznymi, wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych co przyczynia się do ujawnienia przedmiotów niedozwolonych i zapobiegania występowania zdarzeń w służbie, oraz profesjonalizm podczas prowadzonych negocjacji z osadzonym w wyniku których skazany odstąpił od popełnienia samobójstwa.

W trakcie uroczystej odprawy służbowej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski złożył życzenia awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom oraz podziękował za trud i zaangażowanie w codzienną służbę. Słowa uznania skierował również do emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

50 lat jednostki

Po zakończeniu części z okazji Święta Odzyskania Niepodległości połączonej z wręczaniem odznaczeń, aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz wyróżnień funkcjonariuszom, nastąpiła część odprawy poświęcona 50-leciu utworzenia Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppor. Adrian Małecki w formie prezentacji przedstawił rys historyczny i obecny kształt hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej (więcej na temat zakładu).

Po okolicznościowych przemówieniach, płk Janusz Krotkiewicz podziękował zgromadzonym gościom za wieloletnią współpracę z zakładem. W szczególności podkreślił nieoceniony wkład w budowaniu jednostki środowiska emerytów, samorządu, służb mundurowych oraz innych zaprzyjaźnionych instytucji.

 


opracowanie: ppor. Adrian Małecki, zdjęcia: kpt. Norbert Bazylewicz

źródło: ZK w Hrubieszowie