Wykłady w UM

Urząd Miasta w Hrubieszowie zaprasza na dwa wykłady prowadzone przez wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michała Wyrostkiewicza.

Reklamy

Wykłady odbędą się w dniu 23.11.2007 r. – (piątek) w sali konferencyjnej UM.

godz 13.00

„Wpływ przygotowań do EURO 2012 na rozwój społeczny i osobisty”

1.Zarys koncepcji rozwoju społecznego (podstawowe kryteria).
2.Rozwój osoby jako zasadniczy cel rozwoju społecznego.
3.Wybrane tezy z integralnej antropologii.
4.Ogólny zarys znaczenia sportu dla życia społecznego i osobistego.
5.Wielkie imprezy sportowe dawniej i dziś – „nowoczesne” potrzeby „nowoczesnego” sportu i „nowoczesnych” sportowców.
6.Powiązanie sportu z gospodarką – zalety i wady dla rozwoju społecznego i osobistego.
7.Powiązanie sportu z polityką – zalety i wady dla rozwoju społecznego i osobistego.
8.Sport (wielka impreza sportowa) a kultura.
9.Sport (wielkie imprezy sportowe) a rozrywka.
10.Uprawianie sportu jako praca.
11.Wielkie imprezy sportowe jako „festiwal reklamy”.
12.„Pseudokibice”jako efekt „pseudosportu”.
13.Potrzeba etyki w sporcie – przesłanie dla sportowców, działaczy sportowych i kibiców.

godz 15.00

„Etyka w internecie”

(program podany będzie na wykładzie)