Wynik naboru na wolne stanowisko księgowej w Staszicu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Reklamy

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie o kandydatach na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa

Do naboru zgłosiło się 2 kandydatów.

Po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze, przeprowadzonej przez komisję konkursową do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zakwalifikowały się 2 osoby.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa (28.01.2013)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Bachusz zamieszkała w Hrubieszowie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pani Agnieszka Bachusz spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja najwyżej oceniła jej przygotowanie merytoryczne, predyspozycje i umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór. Posiadana przez Panią Agnieszkę Bachusz wiedza i umiejętności zapewnią prawidłową obsługę stanowiska. 

Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2
Alicja Borkowska