Wynik przetargu na dostawę i montaż okien

Zawiadomienie o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 01. 09. 2006 r. na dostawę i montaż 20 szt. okien.

Reklamy

Hrubieszów dnia 05.09.2006R

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 20 SZT. OKIEN W BUDYNKACH GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW PRZEPROWADZONEGO DNIA 01 WRZESNIA 2006 R.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 20 szt. okien w budynkach mieszkalnych Gminy Miejskiej Hrubieszów dokonałem wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALPLAST” Jacek Borsuk ul. Rynek 88, 22-500 Hrubieszów z ceną brutto 12.199,00 zł.

źródło: UM