Wyniki IV Konkursu Wiedzy o Rosji

W dniu 25 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie odbył się IV Konkurs Wiedzy o Rosji dla klas I Gimnazjum z terenu miasta i powiatu hrubieszowskiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”, Burmistrza Miasta w Hrubieszowie i ZSM Nr 1 w Hrubieszowie.

Reklamy


Nagrody ufundowały jednostki samorządowe reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa , Starostę Hrubieszowskiego,Rosyjskiej Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, zaś dyplomy i puchary ufundowało Stowarzyszenie Edukacyjne „ RAZEM” w Hrubieszowie.


W konkursie udział wzięło sześć drużyn:

  1. Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie,

  2. Gimnazjum w Moniatyczach,

  3. Gimnazjum w Horodle,

  4. Gimnazjum w Werbkowicach,

  5. Uczniowie Gimnazjum w Mirczu,

  6. Uczniowie Gimnazjum w Jarosławcu,

Konkurs składał się z trzech etapów, gdzie najpierw trzeba było rozwiązać test składający się z 24 pytań, a następnie w oparciu o wybraną postać lub epokę uczniowie z szkół przedstawiali prezentację słowno-ruchową i multimedialną.

 

1. Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem pani Anety Dziechciowskiej reprezentowali:

1. Tokarski Igor – test i prezentacja.

2. Maciejczyk Jagoda – test i prezentacja.

3. Aleksandra Kołodziej – test i prezentacja.

4. Tatarczak Marta- prezentacja.

5. Żywiec Daria – prezentacja.

Tematy:

II część konkursu- Wspomnienie o wilku i zającu.

III cześć konkursu-Piękna Moskwa.

 

2. Gimnazjum w Moniatyczach pod kierunkiem pani Justyny Mróz reprezentowali:

1. Jastrzębska Paulina

2. Zalewska Maria

3. Przepiórka Natalia

4. Lichtarska Weronika

5. Lesiuk Dominika

Tematy:

II część konkursu – Jaki byś był dzisiaj Lermontowie?

III cześć konkursu-Kuchnia rosyjska.


3. Gimnazjum w Horodle po kierunkiem Iwony Kudła – Najuch iMarzanny Szumskiej reprezentowali: 

1. Szłązak Karolina-test i prezentacja postaci,

2. Małkowicz Alina- test i prezentacja postaci,multimedialna,

3. Koza Kamila-test i prezentacja postaci,

4. Cieżka Katarzyna-test i prezentacja postaci,

5. Lekan Michał-test i prezentacja postaci,multimedialna,

Tematy:

II część konkursu- postać – roasyjska poetka Agnia Lwowna Barto,

III cześć konkursu- prezentacja multimedialna Soczi.


4. Gimnazjum w Werbkowicach pod kierunkiem pani Doroty Abramiuk reprezentowali:

1. Chodorowska Patrycja- test

2. Gaudnik Katarzyna- test, prezentacja postaci

3. Weremczuk Paula- test, prezentacja postaci

4. Magdziarz Jakub- prezentacja multimedialna

5. Ryszkiewicz Artur prezentacja multimedialna

Tematy:

II część konkursu – Jak żyła Katarzyna II.

III cześć konkursu – Moskwa i jej osobliwości.


5.Gimnazjum w Mirczu pod kierunkiem pani Joanny Reder reprezentowali:

1. Kozłowska Katarzyna

2. Kołtunicka Katarzyna

 

6. Gimnazjum w Jarosławcu pod kierunkiem Anety Jaroszyńskiej reprezentowali:

1. Pyrkowska Kamila

2. Gontarz Sara

3. Szpunar Paula

4. Mazur Aleksandra

Tematy:

II część konkursu- Strój XVIII-wieczny- Caryca Katarzyna.

III cześć konkursu- Sylwetki rosyjskich pisarzy.

 

 

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach:

Gimnazjum w Moniatyczach (55+31+24=108)

Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie (44+35+21=100)

Gimnazjum w Horodle (43+27+18=88)

Gimnazjum w Werbkowicach(36+28+17=81)

Gimnazjum w Mircu (32+14=46)

Gimnazjum w Jarosławcu (20+23+12=55)


Klasyfikacja drużynowa:

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie  Gimnazjum w Moniatyczach – 108 pkt

Drugie Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie – 100 pkt

Trzecie miejsce Gimnazjum w Horodle drużynowo- 88 pkt.


Indywidualnie zostali wyróżnieni:

1. I miejsce – Maria Zalewska, Gimnazjum w Moniatyczach

2. II miejsce – Natalia Przepiórka, Gimnazjum w Moniatyczach

3. III miejsce – Katarzyna Kołtunicka, Gimnazjum w Mirczu


Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów  w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, które wręczy przedstawiciel Burmistrza Miasta Hrubieszowa,Starosty Hrubieszowskiego i przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie.

Należy podkreślić, że konkurs stał na wysokim poziomie, a uczestnicy zaprezentowali szeroką wiedzę. Wszystkim dziękujemy za udział, a Dyrekcji ZSM nr 1 w Hrubieszowie sympatyczną i koleżeńską atmosferę oraz za pyszne pączki.
 

Info: Stowarzyszenie Razem