Wyniki VI edycji Konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Już po raz szósty Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr1 w Hrubieszowie przy współpracy Szkolnego Koła Caritas, Szkolnego Koła PCK, Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie i Stowarzyszenia „Nieobojętni” przeprowadzili na terenie miasta i gminy Hrubieszów akcję pod hasłem: WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI.

Patronat nad akcją objął Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pan Andrzej Szkudziński.

Kultywując tradycje wielkanocne wolontariusze Szkolny Klub Wolontariatu ZS nr 1 w Hrubieszowie zorganizował w ramach akcji: „Wokół Wielkanocnej Nadziei” VI edycję konkursu na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny, którego głównym celem było zebranie funduszy na zakup paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących pomocy z miasta i gminy Hrubieszów.

Do konkursu przystąpiło ponad 650 uczestników, wśród nich dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr.2, Nr.3, Szkół Podstawowych z Dąbrowy, Husynnego, Mienian, Obrowca, Stefankowic, Szpikołos, Moniatycz, Kułakowic Trzecich, Ślipcza, Kobła, Kosmowa, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hrubieszowie, młodzież z Zespół Szkół Nr 2 i nr 1, Bursy Międzyszkolnej w Hrubieszowie uczestnicy Środowiskowego Dom Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Międzypokoleniowego Koło Wolontariatu w Kułakowicach Trzecich i Szpikołosach, Świetlic z Czerniczyna, Gródka, Janek, Metelina, Stefankowic, Teptiukowa, Świerszczowa, Kół Gospodyń Wiejskich z Cichobórza, Dziekanowa, Gródka, Janek, Kobła, Kułakowic Pierwszych, Kułakowic Trzecich, Mienian, Stefankowic, Ślepcza, Świerszczowa, Teptiukowa Ubrodowic, Wolicy, Rady Sołeckiej i OSP z Kułakowic Trzecich i inni.

W dniu 2 kwietnia 2009r. o godzinie 10:40 w ZS nr1 odbyło się otwarcie wystawy prac konkursowych. Wystawa przygotowana przez wolontariuszy gościła przepiękne prace. Pisanki, stroiki, palmy, kartki świąteczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Kiermasz świąteczny odwiedzili zaproszeni goście, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracownicy i młodzież ZS nr 1 w Hrubieszowie.

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję w składzie: przewodniczący: Pan Zbigniew Petruczynik, członkowie: Pani Teresa Futyma, Pani Zuzanna Korycka, Pani Danuta Gerynowicz, Pani Joanna Kuźmińska, Pani Barbara Prończuk, Pan Tomasz Zając, Pan Mieczysław Śliwiński, Pani Anna Krempla, Pani Beata Tomaszczuk.

Komisja przyznała wyróżnienia i nagrody w czterech kategoriach:

PISANKA:
I Miejsce – Agnieszka Pyrz – Szkoła Podstawowa Kobło.
II Miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej – pracownia krawiecka.
III Miejsce – Piotr Balinowski – Międzypokoleniowe Koło Wolontariatu Kułakowice Trzecie.
III Miejsce – Natalia Nagadowska – Szkoła Podstawowa w Ślipczu.
III Miejsce – KGW Ubrodowice – Dorota Jaworska.
III Miejsce – Świetlica Metelin -praca zbiocza

Wyróżnienie:
Pęk Justyna – SP Mieniany.
SDS Hrubieszów – praca zbiorcza.
Felisiak Adrian – Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie.
Sobolewska Klaudia – ZSP Moniatycze gim.
KGW Janki – Praca zbiorcza.
KGW Gródek – Praca zbiorcza.
Oleszczuk Sylwia – ZS SP Moniatycze.

PALMA:
I Miejsce – KGW Dziekanów – praca zbiorcza.
II Miejsce – Podgala Stanisława – KGW Ubrodowice.
III Miejsce – Gągoł Justyna – SP Kułakowice Trzecie.
III Miejsce – Węgorek Daniel SP Kosmów
III Miejsce – Olga Komsta – SP Szpikołosy
III Miejsce – Wilkos Gracjan Przedszkole nr 3

Wyróżnienia:
Paulina Rutkowska – KGW Cichobórz.
Zając Iza – SP Husynne.
KGW Wolica
Patryk Pyrz – PSP Kobło.
Sojka Anna – SP Ślipcze.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble – Praca zbiorcza.
KGW Kułakowice Pierwsze – Praca zbiorcza.

KARTKA:
I Miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej.
I Miejsce – Okrzynalski Grzegorz Miejskie przedszkole Nr 2.
II Miejsce -Magierka Patryk – PSP. Kobło.
II Miejsce – Budzicka Paulina – SP. Stefankowice.
III Miejsce – Dziedzic Agata – Świetlica Gródek.
III Miejsce – Gałczyński Jakub – PSP. Kułakowice Trzecie.
III Miejsce – Łagowska Agnieszka ZS nr 1 w Hrubieszowie.

Wyróżnienia:
Kamień Julia – Miejskie Przedszkole Nr 2 Hrubieszów.
Omelczuk Natalia – SP Husynne.
Daria Stronkowska – Świetlica Gródek.
Gałuszko Izabela – SP Dąbrowa.
Suchecka Karolina – Miejskie Przedszkole Nr 2.
Bibloteka Publiczna Czerniczyn – Praca Zbiorcza.
Świetlica Metelin – Praca zbiorcza.

STROIK:
I Miejsce – Warsztaty terapii Zajęciowej (pracownia stolarska)
II Miejsce – KGW Gródek – Praca Zbiorcza.
III Miejsce – Przepiórka Natalia SP Stefankowice.
III Miejsce – Magdalena Dziatkowicz – ZS nr 1 w Hrubieszowie.
III Miejsce – Bagińska Małgorzata PSP Kułakowice Trzecie.

Wyróżnienia:
Orłowska Aleksandra – Miejskie Przedszkole Nr 3.
Watrak Paulina – ZS nr 1 Hrubieszowie.
Konrad Wieczorek – SOSW w Hrubieszowie.
Świetlica Wiejska w Jankach.
Stadnik Anna – SP Husynne.
Nadulska Karolina – SP Obrowiec.
Jaskorska Katarzyna – ZS Nr 2 w Hrubieszowie.

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie dziękuję. Szczególnie tym, których prace nie należą do nagrodzonych i wyróżnionych. Gdyż wszystkie są arcydziełem samym w sobie.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy idąc za słowami Alberta Schweitzela „To co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu” , chcąc nieść pomoc i dać nadzieje włączyli się do konkursu lub wsparli naszą akcję. Dzięki Wam wszystkim osiągnięto zamierzony cel . Za zebrane fundusze z kiermaszu prac konkursowych zakupiono 70 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin z miasta i gminy powiatu Hrubieszowskiego. Szczególne podziękowanie składam wszystkim wolontariuszom pracującym przy akcji. Dzięki którym w serca innych mogła pojawić wiara nadzieja i miłość.

Organizatorzy akcji zapraszają laureatów konkursu ich opiekunów na uroczyste rozdanie nagród w dniu 7 maja 2009r., na godzinę 11:00 do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Beata Tomaszczuk
Koordynator SKW ZS nr1

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009