Wypoczynek w Murzasichlem

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

Reklamy

br />Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 53/2007 z dnia 30 marca 2007r. w składzie:
1. Pan Marek Watras
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 17 kwietnia do 19 kwietnia 2007 r. oceny oferty (weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonej na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 41/2007 z dnia 12 marca 2007 r. na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, w której proponuje się wypoczynek 80 dzieci w miejscowości Murzasichle k/Zakopanego w terminie od 2.07.-11.07.2007r.
Wobec braku innych ofert Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

Podmiot zgłaszający ofertę:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Fabryczna 15
20-301 Lublin

Reklamy

Nazwa zadania i miejsce realizacji:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wraz z programem profilaktycznym w Murzasichlem k/Zakopanego
Data:
2.07.-11.07. 2007r.
Przyznana dotacja – 36.000,00 zł

Koszty według kalkulacji w ofercie.