Wyróżniono pracę Łukasza z Zespołu Szkół Nr 1

Łukasz Magier, uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie otrzymał wyróżnienie w III edycji konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Reklamy

Wyróżniona praca nosi tytuł Sergiusz Konopa „Czaruś” /1916-2001/ i poświęcona jest dowódcy kompanii w batalionie AK i WiN Stefana Kwaśniewskiego „Wiktora”, więzionemu w latach 1946-47 w Bydgoszczy i w Lublinie. Opiekunem ucznia był nauczyciel historii p. Janusz Policha.

Organizatorem konkursu był Światowy Zawiązek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Patronat Honorowy objęli Jego Eminencja ks. biskup dr Marian Rojek, Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz minister Jan Stanisław Ciechanowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Reklamy

Celami konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Czynnej – Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, inspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych badań nad historią swojej rodziny i środowiska związanego z miejscem zamieszkania oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 26 października 2012 r. w Sali Widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Składamy podziękowania p. Jerzemu Krzyżewskiemu, Prezesowi Zarządu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica za pomoc w  pracy.

 

Janusz Policha