Wystawa Hrubieszowskiej Poczty Harcerskiej

Klub Kolekcjonera funkcjonujący przy Hrubieszowskim Domu Kultury, przygotował kolejna wystawę. Przedstawia ona walory filatelistyczne wydane przez Pocztę Harcerską, która działała przy Komendzie Hufca ZHP w Hrubieszowie w latach 1982 – 1986.

Reklamy

 

Założycielem Hrubieszowskiej Poczty Harcerskiej i jej Naczelnikiem był druh Jan Filas. Przez wiele lat dzięki niemu powstały liczne walory filatelistyczne, upamiętniające ważne rocznice i wydarzenia związane z historią naszego miasta, regionu jak i kraju. Projektantem niemal wszystkich wydawnictw jest znany hrubieszowski artysta grafik Pan Alfred Przybysz.

Poczta powyższa obsługiwała ważne imprezy harcerskie, jak: zjazdy, konferencje, itp. Współpracowała z wieloma instytucjami, wydając kartki lub inne walory związane z ich działalnością. W latach funkcjonowania wydano ponad trzydzieści różnych walorów. Są to: kartki znaczki, koperty, bloczki. Powyższa kolekcja pochodzi ze zbiorów naszego członka Jana Kalisza.

Harcerska Poczta ma długą i chlubną tradycję. Szczególne zasługi dotyczą okresu II wojny światowej, gdy w trakcie Powstania Warszawskiego Poczta Harcerska (Polowa) była jedyną znaną instytucją na świecie, która potrafiła w warunkach bojowych sprawnie i regularnie funkcjonować.

Obecnie Hrubieszowski Hufiec ZHP, chcąc kontynuować działalność Hrubieszowskiej Poczty Harcerskiej, wydał kilka kartek, które obrazują udział harcerzy Hrubieszowskiego Hufca w wielu wydarzeniach.

Klub Kolekcjonera zrzesza w swoich szeregach filatelistów, którzy są także członkami Polskiego Związku  Filatelistycznego. Klub zbiera się w każdą trzecia niedzielę w siedzibie Hrubieszowskiego Domu Kultury w godz. 10:00 – 12:00. Zapraszamy na nasze spotkania pasjonatów zbieractwa i  kolekcjonerów.

Wystawę, jak zwykle zwiedzać można w Sali GotArt (parter) od dnia 1 lutego 2019r.

 

Informację przygotował Jan Kalisz