Wystawy w bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zaprasza do obejrzenia wystaw okolicznościowych, poświęconych sławnym Polakom: Czesławowi Miłoszowi oraz Marii Skłodowskiej-Curie.

Reklamy

Wystawy zorganizowane zostały w związku z uczczeniem przez Sejm RP setnej rocznicy urodzin poety i pisarza Czesława Miłosza oraz setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Ekspozycje o tematyce: „Czesław Miłosz. Pisarz – myśliciel uniwersalny” oraz „Maria Skłodowska-Curie Polka wszechczasów” gromadzą dokumenty książkowe (dzieła autorskie oraz opracowania historyczne i literackie), czasopisma z artykułami naukowymi, a także materiały repertuarowe dla nauczycieli – dostępne w Filii w Hrubieszowie.

Wystawy są cennym źródłem informacji o życiu i twórczości tych wybitnych postaci. Sylwetkę Czesława Miłosza przybliża kalendarium Jego życia i twórczości. Osiągnięciom naukowym Marii Skłodowskiej-Curie poświęcone są publikacje w czasopismach pedagogicznych i popularnonaukowych.

Dopełnieniem wystaw są bibliografie podmiotowo-przedmiotowe noblistów, dostępne w siedzibie Biblioteki i na stronie internetowej Filii (w zakładce „Publikacje” – „Zestawienia bibliograficzne”).

***

Info i foto:
BP w Zamościu Filia w Hrubieszowie