Wystawy w HDK

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza uczniów i nauczycieli na wystawy prezentowane w holu placówki: „Majdanek w fotografii Edwarda Hartwiga” i „Listy z Majdanka. KL w świetle grypsów”

Reklamy

„Majdanek w fotografii Edwarda Hartwiga”

Wystawa składa się z 18 fotogramów. Pokazuje Majdanek w ujęciu dokumentalnym i symbolicznym. Prace Edwarda Hartwiga również  w sposób artystyczny oddają  niezwykły klimat tego miejsca i jego symbolikę poprzez budowanie perspektywy i operowanie światłem.

 

„Listy z Majdanka. KL w świetle grypsów”

Wystawa pokazuje obóz koncentracyjny na Majdanku w bezpośrednich relacjach więźniów polskich, przekazywanych w nielegalnej korespondencji rodzinom, osobom niosącym pomoc oraz organizacjom charytatywnym i konspiracyjnym. Są to grypsy, dokumentujące wydarzenia, przeżycia osób – ich prośby o ratunek, słowa pożegnania…

Wystawa w wersji polsko – angielskiej przygotowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku. Ekspozycji towarzyszy 30-minutowy film dokumentalny.

Obie wystawy można obejrzeć w Hrubieszowskim Domu Kultury od 8 do 30 marca  br. w godz. 8.00  –  14.00 ( w dni robocze).

Organizatorzy uprzejmie proszą o wcześniejszy kontakt –  tel. 084 696 26 15 w celu rezerwacji i zapewnienia jak najlepszych warunków do odbioru  proponowanych wystaw.