Wywiad z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Ryszardem Kernem o… wściekliźnie!!!

W związku z tym, że w prasie wyczytałem o występowaniu wścieklizny w niektórych rejonach powiatu hrubieszowskiego, przeprowadziłem na ten temat wywiad z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Hrubieszowie p. Ryszardem Kernem, który prezentuję poniżej.

Reklamy

Wywiad z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Ryszardem Kernem o … wściekliźnie!!!

 

1. Jako powiatowy lekarz weterynarii w Hrubieszowie wydał pan rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny, dlaczego?

 

– Rozporządzenie jest wydawane na podstawie Art. 45 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2008.213.1342 j.t. z późn. zm.). W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania. Do chwili obecnej w 2013r. zostały wydane 3 rozporządzenia dotyczące wścieklizny w Modryniu, Strzyżowie i Hulczu. Nowy przypadek wścieklizny stwierdzono 08.02.2013r. w miejscowości Masłomęcz i jest w obszarze już zamkniętym.

 

2. Jaki teren objęło rozporządzenie?

 

– W rozporządzeniach opisowo określa się granice obszaru zagrożonego i wykaz miejscowości, a także zakazy i nakazy obowiązujące mieszkańców. Do każdego rozporządzenia dołączona jest mapka z obszarem zagrożonym i jest to minimum 5 kmod ogniska choroby.

 

3. Oprócz rozporządzenia, w jaki jeszcze sposób ostrzega się mieszkańców zagrożonych terenów?

 

– Inspekcja Weterynaryjna rozsyła informację do około 20 różnych instytucji i samorządów na terenie powiatu o powstałym zagrożeniu. Wójtowie gmin mają obowiązek rozwiesić rozporządzenie i powiadomić wszystkie sołectwa w obszarze zagrożonym oraz go oznakować. Obecnie korzystamy również z portali internetowych.

 

4. Czego należy się wystrzegać?

 

– Oczywiście kontaktu ze zwierzętami dzikimi, ale także z obcymi zwierzętami domowymi – psy, koty. Nie dotykać i nie głaskać przygodnie spotkanych zwierząt. Nie pozwalać aby własne zwierzęta miały z nimi kontakt.

 

5. Z jakiego powodu zwierzęta chorują na wściekliznę?

 

– Jest to choroba zakaźna o ostrym przebiegu, wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków (mózgowie, rdzeń kręgowy), w tym także ludzi. Do zakażenia wścieklizną dochodzi głównie w wyniku:

– pogryzienia przez zwierzę chore,

– przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe np. jamy ustnej, do spojówki oka.

 

6. W jaki sposób można dostrzec, stwierdzić, że coś we wspomnianym temacie naszym czy spotkanym zwierzęciem, coś jest nie tak?

 

– Objawy, które mogą sugerować wystąpienie wścieklizny to; agresywność, ślinotok, niezborność ruchów, porażenia. Podałem tylko kilka bardziej charakterystycznych objawów, które mogą wskazywać na wściekliznę.

 

7. Jednak stało się, podejrzewamy, że jednak coś z naszym zwierzęciem jest nie w porządku, co należy wykonać?

 

– Zgłosić się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii celem poddania badaniu i ewentualnej 15 dniowej obserwacji, a samemu udać się jak najszybciej do lekarza pierwszego kontaktu.

 

8. No, a jak to by się stało z człowiekiem, co nam grozi, co czynić?

 

– Po kontakcie z podejrzanym zwierzęciem lub po pogryzieniu przez psa lub inne dzikie zwierzę należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Człowiek zostaje poddany szczepieniu ochronnemu. Zbagatelizowanie takiego faktu może mieć dla nas fatalne skutki. Od chwili wystąpienia objawów choroba jest nieuleczalna i kończy się śmiercią.

 

9. Kiedy w naszym powiecie było podobne zagrożenie?

 

– Ostatnia wścieklizna była notowana w powiecie hrubieszowskim w pierwszej połowie 2006 roku.

 

10. Czy prowadzi się jakąś profilaktykę w tym zakresie?

 

– Jeżeli chodzi o zwierzęta dzikie prowadzona jest 2 razy w roku (wiosna, jesień) akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

11. Czy są profilaktyczne szczepionki przeciwko wściekliźnie naszych przydomowych, czy domowych zwierząt?

 

Od wielu lat nasze zwierzęta, a szczególnie psy są szczepione przeciw wściekliźnie. Obowiązek zaszczepienia spoczywa na właścicielu. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

 

W obszarach zagrożonych wskazane jest również szczepienie kotów.

 

Art. 85. 1a. cytowanej na początku ustawy mówi:

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku

– podlega karze grzywny.

 

12. Kiedy będzie pan mógł odwołać, jednak to groźne rozporządzenie?

 

– Rozporządzenie może zostać uchylone po upływie 3 miesięcy od ostatniego przypadku wścieklizny na zamkniętym obszarze, a przeprowadzony odstrzał sanitarny minimum dwu lisów z tego terenu da wynik ujemny.

 

Z poważaniem

 

Ryszard Kern

 

Serdecznie dziękuję za odpowiedzi – mak

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii (PIW) w Hrubieszowie
ul. Ceglana 60/1
22-500 Hrubieszów
tel. 846962838

Kierownictwo – PIW Hrubieszów

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie

Ryszard Kern

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie

Paweł Feja

 

 

Wywiad i opracowanie – Marek A. Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie p. Ryszard Kern.