6 grudnia 2023

X sesja Rady Powiatu

W dniu 28 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się X sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu z dnia 28 października 2011 r.

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2011 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2012.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu hrubieszowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu dotyczącej wykonania regularnego przewozu osób.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2011 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia starań dążących do ogłoszenia obszaru Województwa Lubelskiego strefą wolną od upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2011 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
w Hrubieszowie na 2012 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji powołanych przez Radę Powiatu na rok 2012.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

19. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Zakończenie obrad.