XI edycja powiatowego konkursu na Palmę, Pisankę, Kartkę i Stroik Świąteczny

Jeśli nie jest obojętny ci drugi człowieka włącz się do XI edycji akcji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI, której mottem przewodnim są słowa Martina Lutra Kinga: „Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?” .

Reklamy

Szkolny Klub Wolontariat Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy współpracy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Hrubieszowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Horodle, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Stowarzyszenia „Nieobojętni”, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów tym wymownym hasłem zaprasza wszystkich do współpracy.

Niezależnie od wieku możesz pomóc przygotowując wytwory świąteczne: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny. Prace konkursowe w dowolnej technice i formie opatrzone identyfikatorem /załącznik nr 2/ wraz z kartą uczestnictwa /załącznik nr1/ należy złożyć do dnia 31 marca 2014r. w: Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie – ul. Zamojska 18a, (84 696 33 38) powołując się na nazwisko Beaty Tomaszczuk,   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – ul Prusa 8, (84 696 58 57), Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzeszczanach – Trzeszczany Pierwsze 194, (84 657 50 02), Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horodle – ul. Piłsudskiego 51, (84 696 55 60).

Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszystkie zebrane wytwory konkursowe zostaną przekazane na aukcję przedświąteczną, która odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie 2 i 3 kwietnia 2014r. i przy Kościołach parafialnych 6 kwietnia 2014r.

Celem konkursu jest kultywowanie regionalnej tradycji i folkloru świąt wielkanocnych, integracja we wspólnej akcji dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek i instytucji kulturalno- oświatowych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego. Zebrane pieniądze podczas aukcji wytworów konkursowych XI edycji wokół Wielkanocnej Nadziei zostaną przeznaczone na zakup produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z powiatu hrubieszowskiego.

Beata Tomaszczuk
Koordynator SKW ZS nr 1