XI Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

W niedzielę 24 października w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się XI Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – Hrubieszów 2010. W tym roku gościliśmy wykonawców z 5 powiatów woj. lubelskiego.

Reklamy

Na scenie HDK wystąpiło kilkadziesiąt zespołów oraz soliści z klubów seniora działających przy ośrodkach kultury z powiatów: Biłgoraj, Zamość, Tomaszów i Hrubieszów.

W przeglądzie udział wzięło 380 wykonawców (52 prezentacje) występujących w kategoriach:
– zespół wokalny
– zespół wokalny bez akompaniamentu
– chór
– forma teatralna, kabaret
– solista
-duet, trio
– recytator

Prezentacje konkursowe były doskonałą zabawą dla wykonawców) i stosunkowo sporej grupy obserwatorów. Zgromadzona publiczność obejrzała i wysłuchała wielu uczestników reprezentujących dobry poziom artystyczny. Najlepsi wykonawcy otrzymali nominację do konkursu wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 6-7 listopada w Dęblinie.

Końcową ocenę jury można odczytać na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (www.wok.lublin.pl).

Przegląd był prezentacją dorobku artystycznego seniorów, możliwością wymiany doświadczeń, inspiracją do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, integracją społeczną, niwelującą bariery izolacji społecznej i umożliwiającą czynne włączenie się seniorów w nurt życia środowiska artystycznego.

Przegląd adresowany był do seniorów, emerytów, i rencistów woj. lubelskiego działających przy klubach seniora, domach kultury, także do wykonawców indywidualnych lub skupionych w zespołach artystycznych.

***

Koordynator Przeglądu
Jerzy Wróblewski