XII sesja Rady Powiatu

27 listopada 2007 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XII sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu z dnia 27 września 2007 r.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja
o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Powiatu Hrubieszowskiego z gminami Powiatu Hrubieszowskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego Powiatu.”
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie zasadności skargi na działalność Starosty Hrubieszowskiego zgłoszonej przez Panią Krystynę Skibę zamieszkałą Hrubieszów, ul. Zamojska 68.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa
i Administracji.
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zakończenie obrad.