XIII NADBUŻAŃSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

Urząd Miasta w Hrubieszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Hrubieszowski Dom Kultury zapraszają na prezentację dorobku kulturowego obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy XIII NADBUŻAŃSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Starosty Powiatu Hrubieszowskiego.

Reklamy

***

Spotkania odbywać się będą w dniach 20 –22 czerwca 2008 roku

Program :

20 czerwca 2008 /piątek/ godz. 20:00 „NOC W TEATRZE” – muzyka lat 50 i 60 – widowisko muzyczno taneczne w wykonaniu zespołów działających przy Hrubieszowskim Domu Kultury.

21 czerwca 2008 /sobota/ godz. 18:00 Koncert Galowy „KRESOWE DZIEDZICTWO” – w koncercie wystąpią zespoły z Włodzimierza Wołyńskiego, Nowowołyńska, Równego i Tarnopola na Ukrainie.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół disco polo „LIDER”, który w swoim repertuarze ma także piosenki ukraińskie i białoruskie.

22 czerwca 2008 /niedziela/ godz. 9:00 JARMARK HRUBIESZOWSKI – targi sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego.

Godz. 18:00
– Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
– Koncert Kapeli Podwórkowej „SUTKI”
– „Noc Kupały” – widowisko teatralno – poetyckie w wykonaniu zespołów działających przy Hrubieszowskim Domu Kultury.
Gwiazdą wieczoru będzie WARSZAWSKA KAPELA PODWÓRKOWA STAŚKA WIELANKA.

XIII Nadbużańskie Spotkania Artystyczne Hrubieszów 2008 zrealizowane przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Urzędu Miasta Hrubieszów.

***

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ O NAZWIE
„XIII NADBUŻAŃSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE”
organizowanej w mieście Hrubieszowie

Termin imprezy 20-22 czerwiec 2008 roku

Na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. „.. o bezpieczeństwie imprez masowych” (tekst jednolity) Dz. U. Nr 123 poz. 1353 z 2001 r. oraz postanowień Organizatora zarządza co następuje:

1.OSOBY obecne na imprezie zobowiązane są:
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
przestrzegać postanowień „Regulaminu imprezy”
stosować się do postanowień organizatora i służb porządkowych

2.ZABRANIA SIĘ w szczególności wnoszenia i posiadania:
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych
napojów alkoholowych , napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub psychotropowych
zakłócania porządku publicznego i przebiegu imprezy

3.Napoje alkoholowe spożywać można jedynie w miejscach wyznaczonych na ogródek piwny przez organizatora.

4.SŁUŻBY PORZĄDKOWE organizatora imprezy uprawnione są:
niewpuszczania na imprezę osób nietrzeźwych lub usiłujących wnieść przedmioty wymienione w pkt. 2
wezwać do opuszczenia lub usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, znajdują się w stanie nietrzeźwym lub zachowują się niezgodnie z „Regulaminem imprezy”
ujęcia celem przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz chronionego mieniana
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

5.PRZEPISY KARNE: art. 21 ustawy
kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na podstawie ustawy i regulaminu organizatora lub służby porządkowej podlega karze grzywny
kto wnosi lub posiada na imprezie plenerowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe pirotechniczne lub niebezpieczne pożarowo podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności

Informacje o sposobie udostępnienia Regulaminu Imprezy uczestnikom znajdą się:
w gablocie przy HDK
w internecie na stronach:
www.lubiehrubie.pl
www.hdk.hrubieszow.info
lokalna telewizja kablowa

Organizator: Hrubieszowski Dom Kultury