XIII sesja Rady Powiatu

28 grudnia 2007 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie rozpoczną się obrady XIII sesji Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2007 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu dotyczącej wykonywania regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym przez przedsiębiorców na terenie powiatu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Hrubieszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników powiatu hrubieszowskiego:
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2007 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na 2008 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008:
– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji powołanych przez Radę Powiatu na rok 2008:
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Omówienie protokołów z kontroli przeprowadzonych w Zespole Szkół w Turkowicach i Zespole Szkół Nr 4 w Hrubieszowie przez Komisję Rewizyjną:
– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja.

18. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Zakończenie obrad.