XIV powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK

27 kwietnia 2012 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędą się XIV powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK. Początek przesłuchań godz. 11:00.

Reklamy

ORGANIZATOR – Hrubieszowski Dom Kultury

Ideą Przeglądu jest spotkanie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli instruktorów naszego powiatu, spotkanie służące pogłębianiu zainteresowań dzieci i młodzieży wartościami muzyki jak również inspiracji do czynnego uczestnictwa w ich rozwijaniu.       

Reklamy

 

CEL IMPREZY

Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku zespołów artystycznych działających w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury naszego powiatu.

Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżowymi zespołami artystycznymi.

Nominowanie do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki najlepszych wykonawców z Przeglądu Powiatowego.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

Zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry (do oktetu włącznie) oraz solistów wykonawcy prezentują 2 utwory śpiewane w języku polskim z akompaniamentem własnym lub półplaybackiem.

Uczestnicy Przeglądu startują w kategoriach:

– soliści:    6- 10 lat 

11- 13 lat

14 -16lat

– zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne :

6 – 10 lat

11 – 13 lat

14 – 16 lat

 

Każda placówka może zgłosić do przeglądu maksymalnie 3 wykonawców w dowolnej kategorii wiekowej i artystycznej. Laureaci soliści Przeglądów Powiatowych z dwóch ostatnich lat nie mogą uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych.

 

OCENA  I  NAGRODY

Komisja artystyczna oceni wykonawców wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, możliwości wykonawcze, ogólny wyraz artystyczny

Najlepsi wykonawcy w poszczególnych kategoriach  zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Śpiewający Słowik”, który odbędzie się w dniach 14 – 15  czerwca 2012 w Rykach.

      

Przegląd odbędzie się:

27 kwietnia  2012 roku (piątek) w sali widowiskowej HDK.
Początek przesłuchań godz. 11:00.

 

Koordynator imprezy: instruktor Jerzy Wróblewski