XLI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W czwartek 27 czerwca 2013 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XL z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 maja 2013 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Zapoznanie z treścią protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta oraz w Zespole Szkół Miejskich Nr 1.
 9. Informacja Burmistrza Miasta o funkcjonowaniu w mieście Placówek wychowania przedszkolnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych użytkowanych rolniczo w drodze przetargu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.