XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Radni chcą głosować nad referendum w sprawie odwołania burmistrza

W czwartek 4 lipca 2013 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszowa odbędzie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszowa z powodu nieudzielenia absolutorium za 2012 rok. 
a) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie nr RIO – Z0036/4/2013 w sprawie opinii o uchwale Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 
b) wyjaśnienie Burmistrza Miasta, 
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały. 

4.    Wolne wnioski i informacje.

5.    Zakończenie sesji.

 

źródło: UM Hrubieszów