XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta nie odbyła się… Radni nie przybyli

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta nie odbyła się z powodu nieobecności 12 radnych.

Reklamy

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta zwołana została przez Burmistrza Miasta. Na sesji zjawiło się tylko trzech radnych: Eugeniusz Paczała, Zbigniew Lebiedowicz i Marian Cisło.

 

W związku z brakiem odpowieniej ilości radnych na sesji, obrady nie mogły się odbyć.