23 września 2023

XLIX Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Burmistrza Miasta Hrubieszów z w o ł u j ę na dzień 25 lipca 2006 roku na godzinę 9:00 XLIX, a IX nadzwyczajną, sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

br />Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Proponowany porządek posiedzenia;
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej Hrubieszów odbytej w dniu 27 czerwca 2006 roku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Hrubieszowskiego. ( dotyczy modernizacji ulicy Dwernickiego)
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu (kompleks garażowy przy ul. Ciesielczuka)
a) wystąpienie Burmistrza Miasta ,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu. ( ogródki działkowe Os. LIPICE)
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa. ( ul. Działkowa – zbiornik wodny)
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa ( ul. Wyzwolenia – zbiornik retencyjny)
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
10. Zakończenie obrad

Reklamy

( – )
Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie
Dariusz Gałecki