3 grudnia 2023

XVI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego

W miniony weekend Hrubieszów zaszczycili swoją obecnością wykonawcy z całego kraju, m.in. z Bolesławca, Bydgoszczy, Opola, Gdyni, Przemyśla, Warszawy, Rzeszowa, Zamościa, Lublina, Elbląga, Nowego Glinnika, uczestnicząc w XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego.

Reklamy

Organizatorami festiwalu byli: Dowódca Garnizonu Hrubieszów płk Piotr Bieniek i Dziekan Dekanatu Hrubieszów Północ ks. Prałat ppłk Andrzej Puzon – inicjator konkursu i osoba nierozerwalnie związana z festiwalem od początku jego istnienia (od 1995r.). W składzie komitetu organizacyjnego znajdują się również: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tadeusz Garaj, Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki oraz Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Józef Kuropatwa. Wśród organizatorów wymienić należy również Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Urząd Wojewódzki w Lublinie i Urząd Marszałkowski, którzy udzielili wsparcia finansowego.

Wydarzenie to, mające miejsce dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Emilii Feliksiak w Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury, skupiło wokół siebie 20 podmiotów wykonawczych, w tym 13 wykonawców rywalizujących w kategorii solistów oraz 7 wykonawców w kategorii zespołów. Łącznie, w sobotę 5 listopada w przesłuchaniach konkursowych z udziałem publiczności, trwających do 2300 udział wzięło 70 osób rywalizujących o cenne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów festiwalu.

Reklamy

Występy wykonawców oceniała Rada Artystyczna pod przewodnictwem Pani Alicji Saturskiej (muzyka orkiestrowego, Dyrektora Artystycznego chóru „Rezonans” z Zamościa) oraz członkowie szacownego JURY w osobach Dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ ks. Prałata ppłk Andrzeja Puzona (współorganizatora i przewodnika duchowego tego wydarzenia artystycznego) oraz przedstawicieli Centrum Edukacji Obywatelskiej Jolanty Wojtaś-Zapory (pedagoga, animatora kultury, reżysera) i płk rez. Bogusława HILLA (muzyka, dyrygenta, byłego dyrektora orkiestry koncertowej Wojska Polskiego w Warszawie).

Zgodnie z tradycją wieczorny koncert inauguracyjny, który rozpoczął o 1800, hymn festiwalu „Młodością Kolumbów” po którym nastąpiło otwarcie festiwalu przez burmistrza Hrubieszowa Tadeusza Garaja, ks. ppłk Andrzeja Puzona i dowódcę hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego płk Piotra Bieńka.

W części artystycznej koncertu swój recital wspólnie z kwartetem smyczkowym „La Primavera” przedstawił zespół wokalny „LECHICI” działający przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie pod kierownictwem Leszka Opały (zdobywca „Brązowej Nuty” na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Gdyni oraz kryształowego pucharu – nagrody dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Centralnego Wojska Polskiego) oraz Chór Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie z repertuarem pieśni patriotycznych, wojskowych i religijnych.

Drugi dzień festiwalu rozpoczęła Uroczysta Msza Święta o 930 w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie w intencji XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP, którą celebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp dr Józef Guzdek z udziałem sztandaru i kompanii honorowej z 2 hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego, władz regionu z oprawą artystyczną wykonawców festiwalu.

***

Ogłoszenie wyników odbyło się o godz. 16.00 podczas koncertu galowego, którego gospodarzem była dziennikarka TVP Lublin pani Anna Dąbrowska. Protokół Rady Artystycznej festiwalu odczytała przewodnicząca pani Alicja Saturska informując przedstawiając następujące wyniki:

· Wyróżnienie specjalne i nagrodę Biskupa Polowego Wojska Polskiego otrzymał Piotr Goljat z Klubu Wojskowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku;

· Wyróżnienie Dyrektora Military Festival w Ustroniu – zaproszenie do udziału
w Military Festival otrzymali:
– Karolina Nowakowska z Klubu Wojskowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku;
– Monika Damaszko z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu;
– Zofia Kubiak z 10 Brygady Logistycznej w Opolu;

· Wyróżnienia w kategorii zespołów otrzymali:
– Zespół „El Fuego” z Klubu wojskowego w Nowym Glinniku – nagroda Urzędu Wojewódzkiego (kino domowe LG o wartości 550zł);
– Zespół „Rota” z Klubu wojskowego w Bolesławcu – nagroda Polskiej Agencji Ochrony (aparat Olympus o wartości 1000zł);
– Zespół „Caro” z Klubu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu – nagroda Agencji Reklamy Dydko-Media (nawigacja o wartości 800zł).

· Wyróżnienia w kategorii solistów otrzymali:
– Karolina Nowakowska z Klubu Wojskowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku – nagroda Salonu Jubilerskiego (zestaw biżuterii o wartości 500 zł);
– Tomasz Trela z Klubu Wojsk Lądowych w Warszawie – nagroda Urzędu Gminy Mircze (aparat Panasonic o wartości 500zł);
– Patrycja Adamska z Klubu Wojskowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku – nagroda ks. prałata ppłk Andrzeja Puzona (seria książek o Papieżu Janie Pawle II);

· III miejsce w kategorii zespoły otrzymał Zespół „Akwarium” z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – nagroda państwa Garaj (zestaw AGD o wartości 500zł);

· III miejsce w kategorii solista otrzymała Monika Damaszko z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – nagroda Związku Gmin Lubelszczyzny (Laptop o wartości 950zł);

· II miejsca w kategorii zespół – nie przyznano;

· II miejsce w kategorii solista otrzymała Zofia KUBIAK z 10 Brygady Logistycznej w Opolu – nagroda Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim (aparat Panasonic o wartości 500zł);

· I miejsce w kategorii zespół otrzymał Zespół „NSF” z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – nagroda Dowódcy Garnizonu Hrubieszów (kamera JVC o wartości 1000zł);

· I miejsce w kategorii solista otrzymał Daniel LIPIEC z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – nagroda Związku Gmin Lubelszczyzny (laptop Lenowo o wartości 2050zł);

***

Po uhonorowaniu przez fundatorów nagrodzonych wykonawców, mieli oni okazje wystąpić ponownie w koncercie laureatów. Po zamknięciu oficjalnej części festiwalu przez ks. Prałata Andrzeja Puzona, wystąpił gość specjalny festiwalu – zespół „Czerwone Gitary”, który swoim repertuarem i żywiołowością porwał zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy.

W przerwach koncertów oraz przez cały weekend festiwalowy można było oglądać wystawę Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, której prezentacja była możliwa dzięki jej prezesowi Dariuszowi Pawłosiowi.

***

Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności hrubieszowskiej i sąsiednich gmin oraz powiatów. Szczególne zainteresowanie miejscowego środowiska biznesu oraz drobnych zakładów usługowych jak i osób prywatnych w indywidualnym wspieraniu tego przedsięwzięcia pozwala optymistycznie spoglądać na przyszłość kolejnych edycji festiwalu. Festiwal mecenatem objęło
48 sponsorów, którym w dobie stale wahającej się sytuacji na rynku gospodarczym wystarczyło odwagi by zainwestować w rozwój artystyczny i kultywowanie pięknych tradycji pieśni patriotach, wojskowych i religijnych wśród młodzieży. Należy zwrócić szczególną uwagę na uczestnictwo w tym wydarzeniu artystycznym w charakterze sponsorów urzędów i instytucji dość odległych od miejsca „stacjonowania” festiwalu. Świadczy to o stale rosnącym zapotrzebowaniu na doświadczanie przeżyć kulturalnych i potrzebie wspierania szczytnych idei i przesłań jakie niesie za sobą festiwal.

***

Szef Sekcji Wychowawczej
mjr Andrzej KOŁODZIEJ
2 pułk rozpoznawczy
Hrubieszów

Koncert Galowy XVI FPPiR

***

Lista Sponsorów XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Hrubieszów 2011:

1. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;
2. – Urząd Wojewódzki w Lublinie;
3. – Urząd Gminy Komarów-Osada
4. – Urząd Gminy Grabowiec;
5. – Urząd Gminy Skierbieszów;
6. – Urząd Gminy Mircze;
7. – Dekanat Hrubieszów Północ;
8. – Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim;
9. – Pani Teresa Chrastina – Radna Powiatu Tomaszowskiego;
10. – Krajowa Spółka Cukrowa S.A. O. „Cukrownia Werbkowice”;
11. – SÜDZUCKER POLSKA S.A. O. „Cukrownia Strzyżów”;
12. – ORLEN-Gaz Hrubieszów Prezes Pan Krzysztof Paradowski;
13. – Prezes Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie – Pan Dariusz Pawłoś
14. – PKO BP S.A. O/Hrubieszów
15. – Pekao S.A. O/Hrubieszów
16. – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Hrubieszów
17. – Bank BPH O/Hrubieszów
18. – Kasa Stefczyka O/Hrubieszów
19. – Bank Spółdzielczy w Łaszczowie
20. – Bank Polskiej Spółdzielczości O/Hrubieszów
21. – Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski;
22. – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRYZMAT”, Panowie Andrzej i Walery Sulewscy;
23. – Salon Jubilerski – Pani Izabela Krzewska z Hrubieszowa;
24. – Polska Agencja Ochrony S.A. w Warszawie Prezes Pan Marek Jakóbczak;
25. – Zakład Prefabrykacji i Usług Budowlanych Pan Stanisław Krasnopolski;
26. – Kancelaria Notarialna – Pan Stanisław Mielniczuk;
27. – Polska Grupa Energetyczna – Dystrybucja Zamość;
28. – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Hrubieszowie;
29. – mjr rez. Marek Gąska były wykładowca AON Warszawa;
30. – Kwiaciarnia przy ul. Dwernickiego – Pani Dorota Sołtysiak;
31. – Hurtownia „DOMET” – Pan Waldemar Lachiewicz;
32. – Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autohandel-Usługa – Pan Jan Zaprzała;
33. – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;
34. – Przedsiębiorstwo wielobranżowe M & M – Państwo Maria i Marian Garaj;
35. – Hurtownia Hydrauliczna „BAZYL” Bartłomiej Temporowicz, Tomasz Feliksiak;
36. – PARTNER AGD – RTV Hrubieszów;
37. – Firma „METBUD” w Zamościu;
38. – Hurtownia „MARS” w Zamościu;
39. – Dom Weselny i Restauracja „U Chłopa”;
40. – Pensjonat „MAGNOLIA” – Pani Beata Łaskarzewska;
41. – TRANSWAY – przedsiębiorstwo przewozu osób;
42. – LHRmegaLED telebim przy ul. Mickiewicza – Pan Szymon Bożek;
43. – TSL SILESIA z siedzibą w Bytomiu;
44. – Pasieka – Grażyna i Alfred Mirscy;
45. – Agencja Reklamowo-Wydawnicza „DYTKO-MEDIA” z Krakowa
46. – Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” z Krakowa
47. – KF Kancelaria finansowa w Zamościu – Ireneusz Mołodecki
48. – SUPER OPTYK – Salon optyczny Hrubieszów.