9 grudnia 2023

XVII Pielgrzymka Służby Więziennej na Jasną Górę

W dniu 12 października bieżącego roku miała miejsce XVII Pielgrzymka Służby Więziennej na Jasną Górę. Tradycyjnie uczestniczyli w niej emeryci Słuzby Więziennej z Zakładu Karnego w Hrubieszowie wraz z kapelanem ks. Ryszardem Bordzanem, opiekunką koła por. Iwoną Kot oraz przewodniczącym koła – Kazimierzem Łukawskim (organizatorem wyjazdu).

Reklamy

W przeddzień pielgrzymki emeryci mieli okazję uczestnictwa w wycieczce krajoznawczej szlakiem „Orlich gniazd”. W uroczystościach pielgrzymkowych uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Wieziennej Generał Jacek Włodarski oraz poczty sztandarowe, funkcjonariusze i emeryci wraz z rodzinami. Po uroczystej mszy wszyscy uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w drodze krzyzowej, po zakończeniu której nastapiło spotkanie pod pomnikiem Jana Pawła II. Wykorzystaliśmy tę okazję do zrobienia kilku zdjęć, które wzbogacą kronikę koła emerytów. Na uwagę zasługuje fakt, iż kapelan ks. Bordzan, opiekunka koła por. Iwona Kot oraz przewodniczacy koła Kazimierz Łukawski udzielili wywiadu radiu katolickiemu z Jasnej Góry.

Emeryci z Hrubieszowa dzieki okolicznościowym chustom byli najbardziej widoczną grupą pielgrzymów na Jasnej Górze.

Reklamy

 

Zdjęcia:

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lublin/zaklad-karny-hrubieszow/news,19724,pielgrzymka.html

 

źródło i fot. ZK Hrubieszów