XXI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W czwartek 29 marca 2012 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie w Urzędzie Miasta z realizacji interpelacji, zapytań i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej przez radnych w roku 2011.
 9. Sprawozdanie z zakresu stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście za rok 2011 z uwzględnieniem organizacji imprez masowych
 10. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej oraz Klubów sportowych z terenu miasta za rok 2011
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2012 roku.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.