XXI sesja Rady Powiatu

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 07.11.2008 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

u>Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu z dnia
9 października 2008r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2008r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały

7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad.