XXIII sesja Rady Powiatu

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 26.02.2009 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu
w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2008 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu hrubieszowskiego za 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zakończenie obrad.

Hrubieszow LubieHrubie 2009