XXIII Walny Zjazd TRH odbędzie się 15.12.2013 r. Zapraszamy!

Zarząd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego imienia Stanisława Staszica w Hrubieszowie uprzejmie zaprasza na XXIII Zjazd TRH, który odbędzie się w Sali Hrubieszowskiego Domu Kultury w dniu 15 grudnia 2013 roku od godz. 11.00 (pierwszy termin), ewentualnie 11.30 (drugi termin).

Reklamy


XXIII Walny Zjazd TRH 15.12.2013 r.

 

Porządek Zjazdu:

11.00 – Otwarcie Zjazdu – prezes TRH p. Jerzy Leopold Krzyżewski

* Powitanie uczestników

* Wręczenie odznaczeń

* Wybory przewodniczącego, sekretarza i protokolanta obrad

* Sprawozdanie z działalności TRH w minionej kadencji

* Powołanie Komisji Zjazdowych

* Dyskusja

* Wybory władz TRH

* Podjęcie uchwał

* Zamknięcie obrad

 

Zarząd TRH działający od grudnia 2009 r.:

1. Jerzy Leopold Krzyżewski – przewodniczący

2. Emilia Feliksiak – wice-przewodnicząca

3. Józef Wręga – sekretarz

4. Zenon Panasiewicz – skarbnik

 

i członkowie:

5. Henryk Kazimierz Lebiedowicz

6. Kazimierz Łukiewicz

7. Marek Ambroży Kitliński

8. Jarosław Woźniak

9. Czesław Podgórski

10. Ryszard Wieczorek

 

Komisja Rewizyjna:

1. Marian Pawlak – przewodniczący

2. Bogusław Lachowicz – członek

3. Maurycy Mikita – członek

 

Sąd Koleżeński:

1. ks. Waldemar Malinowski – przewodniczący

2. Jacek Łaciński

3. Krystyna Przybysz

 

Uwaga!

Zgodnie ze statutem Towarzystwa prawo wyborcze będą posiadać te osoby, które posiadają wypełnione Deklaracje przynależności oraz opłacone na bieżąco składki. Dlatego zapraszamy do biura TRH, znajdującego się w dworku Du Chateau, przy ul. 3 Maja 11, w celu dopełnienia wymaganych formalności, ewentualnie w dniu Zjazdu, ale przed terminem.

 


Opracował – Marek A. Kitliński (mak)