XXX-lecie pracy naukowej prof. Andrzeja Kokowskiego

W dniach 18 – 22 września w Krasnobrodzie i Ulowie odbyła się największa w tym roku konferencja archeologiczna w Europie, która połączona była z Jubileuszem XXX-lecia pracy naukowej profesora Andrzeja Kokowskiego.

Reklamy

Na konferencję pod hasłem „Niespokojna epoka. Nowe materiały z późnego okresu rzymskiego i okresu wędrówki ludów” – przyjechało stu trzydziestu pięciu gości z dwunastu krajów.

Obrady dotyczyły późnego okresu wędrówek ludów (V-VI w. po Chrystusie). Konferencja zorganizowana została w Polsce ponieważ w Ulowie koło Tomaszowa Lubelskiego (badania Instytutu Archeologii UMCS – mgr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska) miały miejsce fenomenalne odkrycia.

Więcej na stronie www.starostwo.hrubieszow.pl >>