XXXII Plener Malarski – Józefów 2010

Józefów

Reklamy

W dniach 19 do 25 lipca 2010 r. Hrubieszowski Dom Kultury organizował XXXII PLENER MALARSKI w JÓZEFOWIE – warsztaty artystyczne dla instruktorów ośrodków kultury, nauczycieli sztuki oraz plastyków.

W plenerze uczestniczyli :
1. Andrzej Marut – Hrubieszów
2. Alfred Przybysz – Hrubieszów
3 .Dorota Szatraj – Szopinek k/ Zamościa
4.Mariusz Szymański – Poznań
5. Elżbieta Swatek – Wańczycka – Werbkowice
6. Irena Kowalczyk – Tomaszów Lubelski
7. Agata Stępniak – TomaszówLubelski
8. Elżbieta Petruk – Chełm
9. Jolanta Mróz – Mołodiatycze
10 Marek Rzeźniak – Zamość
11.Urszula Pakuła – Komarów
12. Aleksandra Struzik – Tomaszów Lubelski

Celem pleneru było:
– doskonalenie warsztatu malarskiego,
– wymiana doświadczeń,
– stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej,
– integracja środowisk twórczych.

Podstawowe cele w pełni zostały zrealizowane. Plener zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miasta Hrubieszowa, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Hrubieszowskiego Domu Kultury, dopłaty uczestników pleneru oraz gościnności Pani Elżbiety Momot z Józefowa.

Uczestnicy pleneru zmierzyli się z tematem niepowtarzalnego piękna krajobrazu roztoczańskiego.
Twórcy poznawali szlaki turystyczne, zabytki architektoniczne, przyrodę. Dało to okazję do poczynienia szkiców, rysunków, obrazów i fotografii.

Uczestnicy pleneru mieli okazję wymienić się doświadczeniami z grupą artystów przybyłych w ramach warsztatów malarskich organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury.

Podczas pleneru powstało ponad 50 prac wykonanych techniką olejną i akrylową oraz szereg grafik, rysunków i szkiców.

Prace powstałe na XXXII Plenerze Malarskim zaprezentowane zostaną w listopadzie na cyklicznej imprezie Jesień Plastyczna – Hrubieszów 2010 w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Komisarzem Pleneru był starszy instruktor ds. upowszechniania plastyki w Hrubieszowskim Domu Kultury – Andrzej Marut.

***

Info i foto:
HDK