XXXII sesja Rady Powiatu

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

***

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2009 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Hrubieszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Hrubieszów.(dot. ul. Ceglanej)
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Hrubieszów.(dot. ul. Zamojskiej)
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu hrubieszowskiego za 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2010 r.
– wystąpienie Starosty
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.
– wystąpienie Starosty
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zakończenie obrad.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010