XXXIII sesja Rady Powiatu

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 25.03.2010 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu.

***

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu z dnia
25 lutego 2010 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie za 2009 r. o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum w 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego w 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Harmonogramu Działań do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego „Programu na rzecz wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012”
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2009r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zakończenie obrad.