XXXV Plener Malarski w Starosielu

W dniach 12 – 20 lipca 2013 r. Hrubieszowski Dom Kultury organizował
XXXV PLENER MALARSKI w Starosielu – warsztaty artystyczne dla instruktorów ośrodków kultury, nauczycieli sztuki oraz plastyków.

Reklamy


W plenerze uczestniczyli : 

1. Mariusz Szymański                                           – Poznań

2.  Barbara Kalinowska                                         – Żarnów

3. Katarzyna Kamińska                                         – Lublin

4. Ilona Filip                                                             – Lublin

5. Ewa Kaczyńska                                                 – Lublin

6. Aleksandra Michalska – Szwagierczak         – Starachowice

7.Henryk Szkutnik                                                  – Zamość

8. Małgorzata Czuj                                                 – Łabunie

9. Artur Łukasiewicz                                              – Hrubieszów

10. Andrzej Marut                                                   – Hrubieszów

11.Elżbiet Swatek                                                   – Werbkowice

 

Celem pleneru było:

– doskonalenie warsztatu malarskiego,

– wymiana doświadczeń,

– stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej,

– integracja środowisk twórczych.

Podstawowe cele w pełni zostały zrealizowane.

Plener zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miasta Hrubieszowa, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Hrubieszowskiego Domu Kultury, dopłaty uczestników pleneru  oraz gościnności Pani Aurelii Sułkowskiej i Pana  Jana Jabłońskiego  ze Starosiela.

Uczestnicy pleneru  zmierzyli  się z tematem niepowtarzalnego piękna krajobrazu  nadbużańskiego. Twórcy  poznali szlaki turystyczne czyniąc wiele szkiców i  fotografii.

Podczas pleneru powstało ponad 45  prac  wykonanych techniką olejną i akrylową.

Prace powstałe na XXXV Plenerze Malarskim zaprezentowane zostaną w listopadzie  na cyklicznej imprezie Jesień Plastyczna – Hrubieszów 2013 w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Komisarzem Pleneru   był starszy instruktor ds. upowszechniania plastyki w Hrubieszowskim Domu Kultury – Andrzej Marut.


Info i fot. A. Marut