XXXVII sesja Rady Powiatu

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 31 sierpnia 2010 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na rzecz Powiatu Hrubieszów.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za pierwsze półrocze 2010 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zakończenie obrad.

***

Info:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie