Z archeologią na ty

Masłomęcz

Reklamy

9 i 10 marca br., w Masłomęczu, odbył się konkurs archeologiczny „Archeologia w Kotlinie Hrubieszowskiej” kolejno dla szkół: podstawowych (z terenu gminy Hrubieszów) i gimnazjów (z terenu powiatu hrubieszowskiego).

***

W konkursach udział wzięło 30 uczniów reprezentujących 5 szkół podstawowych: Moniatycze, Mieniany, Kułakowice Trzecie, Stefankowice i Czerniczyn oraz 5 gimnazjów: Moniatycze, Kryłów, Sahryń, Dołhobyczów i Kozodawy.

Tematyka konkursu obejmowała:
– Archeologię jako naukę.
– Odkrycia archeologiczne na Ziemi Hrubieszowskiej.
– Archeologię Gotów – Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej.
– Echa hrubieszowskiej archeologii.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Konkurs dla podstawówek przeprowadzony 9 marca:
I miejsce Paulina Budzicka – Szkoła Podstawowa Stefankowice
II miejsce Patrycja Tarnawska – Szkoła Podstawowa Kułakowice Trzecie
III miejsce Konrad Majewski – Szkoła Podstawowa Stefankowice

Wyróżnienia otrzymali:
Gabriela Kaszuba – Szkoła Podstawowa Kułakowice Trzecie
Katarzyna Kazin – Szkoła Podstawowa Kułakowice Trzecie

Konkurs dla gimnazjów przeprowadzony 10 marca:
I miejsce Patryk Pankiewicz – Gimnazjum Sahryń
II miejsce Amadeusz Raczyński – Gimnazjum Moniatycze
III miejsce Sebastian Baranowicz – Gimnazjum Moniatycze

Wyróżnienia otrzymali:

Mateusz Martyniuk – Gimnazjum Kryłów
Justyna Kulczyńska – Gimnazjum Kozodawy

Konkurs miał na celu krzewienie i rozwijanie wiedzy o pradziejach Ziemi Hrubieszowskiej oraz przybliżenie archeologii, jako nauki.

Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach oraz Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

Foto:
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

zobacz zdjęcia »